Kurumsal

Herşeyden önce;

"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."

               Belki de başarımızın tek ve yegane sebebi de bu. Çünkü biliyoruz ki; ancak bir işi sevdiğiniz zaman o alanda kendinizi daha da geliştirmek ve daha başarılı olmak için çalışırsınız. Osmanlı Building ekibine dahil olan herkes de işini severek yapıyor ve kendi alanlarında gelişebilmek için çaba harcıyor.

 

"İşimizde daha iyi olmak için sürekli araştırıyoruz." 

               Belki hiç bir firmanın yapmadığı kadar çok sürekli olarak araştırmalar yapıyoruz. Yeni olan ne varsa takip etmeye ve bunları müşterilerimiz için kullanılabilir materyaller olacakları şekilde uyarlamaya çalışıyoruz.

 

"Bahane değil çözüm üretiyoruz."

              Yapmaya çalıştığımız işin tahmin edilenin üzerinde zor bir iş olduğunu çok iyi biliyoruz. Birçok farklı firmanın önemli projelerini aynı anda yürütürken, çeşitli birçok sorunla karşılaşıyoruz. Ancak bu sorunların neden çözülemeyeceğine dair bahaneler aramaktansa, bu sorunların nasıl çözüleceği üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu yüzden de, bu projeleri yürütürken "bahaneler" değil "çözümler" üretiyoruz.

 

"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."

                Hizmet verdiğiniz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarınız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her proje için iş akışını düzenliyor ve proje ekibine dahil tüm çalışanlarımızın bu sürece sadık kalmasına özen gösteriyoruz.

         - VİZYON

Müşteri odaklı çözümler sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, erişilebilir hizmetler sunmayı misyonunun temeli olarak kabul eden şirketimiz, dünya markası  uluslararası şirket olmak ve faaliyet alanında  lider konumunda bulunmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için, çalışmalarını yalnız Türkiye’de değil, dünya pazarlarında da yürütmektedir.

 - İlkelerimiz :

 • Kendimiz için en iyisi olmaya yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşırız.

 • Daha ileri gitmek için hevesliyiz.

 • Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz.

 • Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız.

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız.

 • Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız.

 • Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz.

 • Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız.

  - MİSYON

   Temel değerlerimizden birisi ve vazgeçilmez bir parçasıdır yenilikçilik. Müşterilerimize ve bizi çevreleyen iş ortaklarımıza büyük fayda sağlayan ürün, hizmet ve çözümlerin üretilmesini ifade eden değerimizdir. Ulusal pazar liderliğini yakalamasını sağlayan en önemli etkenler arasında değerlendirir ve bu doğrultuda hareket ederiz.

                 Sürdürülebilir değer yaratmak; güçlü ve güvenilir iş ortağı olmak, müşterilerimize gerçek fayda sağlamak, çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişimleri için mükemmel fırsatlar sunmak, tedarikçilerimiz için uzun vadeli bir iş ortağı olmak ve geniş anlamda toplum için etik ve sorumlu şekilde davranmaktır.

Yükleniyor...